Poznaj naszą ofertę na nowy rok szkolny!

PRZEDSZKOLE

     Wszystkie zajęcia są w cenie czesnego przedszkole

 „ Dziecko w krainie muzyki”- zajęcia prowadzone metodą  Alfreda i Marii Kniessów

 

- zajęcia z j. angielskiego 

- zajęcia taneczne z instruktorem

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia wychowawczo- dydaktyczne

- bajkoterapia

- zajęcia sportowe

- zajęcia z j.hiszpańskiego

- dogoterapia 

- gimnastyka korekcyjna 

ŻŁOBEK

„Genialny Maluch” – Rozwój 8 inteligencji  według prof. Gardnera

- zajęcia z j. angielskiego 

- zajęcia z j.hiszpańskiego

- zajęcia umuzykalniające

- zajęcia plastyczne 

- Zabawy ruchowe

- bajkoterapia

- dogoterapia 

 

INNE INFORMACJE:

  • Zatrudniamy: logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę pedagogicznego, terapeutę integracji sensorycznej  , pedagoga specjalnego, psychologa.

 

  • Prowadzimy konsultacje psychologa w przypadku problemów z dziećmi (trening czystości, agresja, problemy ze spaniem, lęki, problemy z jedzeniem, nadwrażliwość). 

 

  • Organizujemy w przedszkolu bezpłatnych warsztatów dla rodziców

 

  • Dostosowanie diety do potrzeb dziecka (alergie, nietolerancje pokarmowe).