Pracownicy

Przedszkole Norlandia Sybiraków

Paulina Pyż

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Marta Szubert

Pozycja: Asystent nauczyciela

Edyta Kozłowska

Pozycja: Asystent nauczyciela

Gabriela Życzewska

Pozycja: Asystent nauczyciela

Magdalena Barbara Hutnik

Pozycja: Praktykant

Katarzyna Rusinowicz

Pozycja: Nauczyciel

Paulina Charkiewicz

Pozycja: Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku. Od października kontynuuje naukę na studiach magisterskich na tym samym kierunku. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, między innymi z zakresu edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo terapeuta TUS-u (Treningu Umiejętności Społecznych). Stale podnoszę swoje kwalifikacje.

Urszula Tomar

Pozycja: Nauczyciel

Agnieszka Terechowicz

Pozycja: Nauczyciel

Anna Szoda

Pozycja: Nauczyciel

Justyna Makarewicz

Pozycja: Nauczyciel

Wioleta Niewińska

Pozycja: Nauczyciel

Anna Śledziewska

Pozycja: Dyrektor

Żłobek Norlandia Sybiraków

Paulina Niczyporuk

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Karolina Wronisz

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Dominika Znorowska

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Ewelina Demska

Pozycja: Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Magdalena Barbara Hutnik

Pozycja: Praktykant

Anna Szoda

Pozycja: Nauczyciel

Anna Śledziewska

Pozycja: Dyrektor